Pages

Monday, 5 March 2012

Фінанси в світовий економіці

На сьогоднішній день економіка переходить у вищу частину свого економічного буття - фінансову. Фінансова основа стала визначати матеріальний стан господарства. Прийшов момент, коли головними стали фінансова власність і фінансова влада.

Не дивлячись на це, необхідно проводити аналіз і перерозподіл існуючих на даний момент систем. Залишити все на подальший самоплив не можна, тому необхідно щось змінювати, будувати, створювати, вкладати і організовувати, якось реформувати ситуацію, яка склалася. Необхідна невелика реорганізація, для цього необхідно проводити переговори, і всім світовим співтовариством організувати єдину економічну фінансову систему.

Це повинно дозволити запобігти подальшому розвитку кризи, хоча з іншого боку, вони повинні бути в будь-якій економіці.

Криза - це невід'ємна частина фінансів, економіки та світового співтовариства. Будь фінансова система циклічна, це варто враховувати і розуміти, що кризи не избежно, як би хто не стверджував протилежного. Це варто врахувати при розробці нової фінансової системи, якщо така буде потрібно.Фінанси відіграють важливу роль у світовому співтоваристві і в світовому поділі праці, тому займають величезну і вагому позиції в світовому співтоваристві.

Фінанси - кров світової економіки, без них не можлива економічна взаємодія. Сьогодні економіка заходить у вищу частину свого економічного буття - фінансову. Фінансова основа стала визначати основу господарства. Настав етап, коли вищими почали бути фінансова власність і фінансова влада. Як бачите, у всіх фінансових суб'єктів і господарств є певні проблеми, але вони є так чи інакше фінансовими.

Отже, фінанси несуть специфіку та суспільне значення, які й визначають фінанси як особливу сферу особливих людей. Для роботи в цій темі необхідні різні фінансові знання, певні якості, особливі вміння, певний світогляд. Професійний економіст, фінансист зобов'язаний приголомшливо знати не тільки загальні закони і тенденції зростання фінансів і розуміти механізм впливу фінансів на збільшення науково-технічного прогресу, підвищення продуктивності та створення умов праці, забезпечення суспільних гарантій, вплив фінансів на зовнішньоекономічну діяльність. Важливе значення для стабільної діяльності компанії має правильний аналіз змін форм і методів організації фінансових відносин, особливо в період дістабілізаціі і криз у суспільстві.

Використані джерела: Інституціоналізм, неоінституціоналізм і кейнсіанство